J. Thiadens associate partner Berenschot

Date: 04-11-2008
Source: Berenschot

Met ingang van 1 januari 2009 verbindt de heer mr. drs. G.A.M. Thiadens zich als associate partner aan Berenschot. Jack Thiadens, op dit moment voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis in Groningen, heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de ziekenhuissector. Mede op zijn initiatief is in Groningen een innovatief ziekenhuis gebouwd, dat vanwege zijn bouwconcept wereldwijd bekendheid geniet.

De veranderingen in de zorg volgen elkaar snel op. In de ziekenhuissector liggen vele uitdagingen te wachten. De introductie van de Diagnose Behandel Combinaties en de veranderende systematiek rondom de kapitaallasten doen de omgeving van ziekenhuizen snel veranderen. Als ervaringdeskundige op deze terreinen zal Jack Thiadens zijn expertise inzetten voor de adviespraktijk van Berenschot op het gebied van de zorg. Binnen de adviesgroep Zorg ontstaat met de komst van Thiadens een nieuwe clustering rondom het thema ‘Zorgvastgoed en huisvesting’. Via de opbouw van een kennisnetwerk zullen instellingen met gerichte adviezen worden ondersteund bij het bouwinitiatieven en andere huisvestingsvraagstukken. Daarnaast zal de heer Thiadens raden van bestuur van instellingen bijstaan in managementvraagstukken en is hij beschikbaar voor het uitvoeren van (interim-)managementopdrachten.  

Berenschot verwacht door het aangaan van het partnerschap de doelgerichtheid van haar adviespraktijk verder te versterken. ‘Praktijkervaring vormt een welkome aanvulling op ons portfolio,’ zo stelt René van Duuren, managing director van de adviesgroep Zorg. ‘Daardoor ontstaat een directe verbondenheid met de vraagstukken waarmee beslissers in de zorg geconfronteerd worden.’