Capgemini onttrekt zich aan ontslagregels

Date: 26-06-2009
Source: Computable

Volgens vakbond FNV Bondgenoten onttrekt Capgemini zich aan wet- en regelgeving bij collectief ontslag. In plaats van een verplichte bedrijfsbrede afspiegeling, spreekt de ict-dienstverlener individuele vertrekovereenkomsten af op basis van prestatie. HR-directeur Onno van de Weteringh van Capgemini ziet echter geen probleem. 'Ons beleid is netjes vastgelegd en heel transparant.'

Bob Bolte van de FNV zegt dat hij ziedend is. 'Het bedrijf zet medewerkers onder druk en ontslaat ze op oneigenlijke gronden. Bij massa-ontslagen moet het afspiegelingsbeginsel worden gehanteerd, maar Capgemini baseert zijn ontslagen op individuele performance-gesprekken. Zo verkracht je het performance-systeem.' Volgens de vakbondsman is de afgelopen weken minimaal zeventig medewerkers ontslag aangezegd. 'Dat is veel meer dan alleen via natuurlijk verloop.' Zijn mening wordt gedeeld door vakbond De Unie.

Niet anders dan normaal

HR-directeur Van de Weteringh weet niet waarop de vakbond zijn uitlatingen baseert. 'Ons beleid van instroom, doorstroom en uitstroom is niet anders dan normaal. Wij hebben geen overleg met de bonden en er is geen sprake van massa-ontslag. Met de ondernemingsraad voeren we wel intensief overleg.' Hij zegt nieuwe medewerkers geregeld te wijzen op de relevante hoofdstukken in de documentatie over de arbeidsvoorwaarden ('People Relationship Mgt. Charter').

Algemeen directeur Henk Broeders van Capgemini erkende kortgeleden dat zijn bedrijf meer mensen op straat zet dan een jaar eerder. Broeders noch Van de Weteringh wil verdere mededelingen doen over het aantal ontslagen bij de dienstverlener. In maart werd in de media een aantal van 350 geschreven, wat volgens Broeders 'best zou kunnen'. Van de Weteringh: 'Wij tellen niet op en hebben er geen target voor gesteld.'

Perspectief

Capgemini heeft in 2008 een careercenter ingericht om 'het perspectief van medewerkers opnieuw door te spreken', legt de HR-directeur uit. 'Zo kijken we of we onze medewerkers intern op andere functies / opdrachten kunnen inzetten.'

Behalve bij Capgemini maakten de vakbonden zich ook bij branchegenoot Getronics lange tijd hard voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij ontslagrondes. Omdat het daar niet om gedwongen ontslagen zou gaan, stemden de bonden bij Getronics uiteindelijk in met het besluit dat het bedrijf het beginsel niet toepast.