McKinsey - Carrièrepad

Het typische carrièrepad van een consultant bij McKinsey is hieronder te zien:

 Het carrièrepad bij McKinsey loopt van Fellow naar uiteindelijk Partner. Het carrièrepad is steil: binnen vier tot vijf jaar nadat iemand is afgestudeerd wordt verwacht dat diegene projectleider is. Binnen acht tot negen jaar kan een McKinsey consultant firmant worden, oftewel Partner. De keerzijde van de snelle groei is dat McKinsey werkt met een “omhoog of eruit” beleid, waar consultants snel moeten groeien binnen een bepaald tijdskader, anders wordt hen gevraagd het bedrijf te verlaten.

Fellow
Net afgestudeerden beginnen bij McKinsey als Fellow. In die rol is men verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van een project, van probleemanalyse tot presentatie. Na twee jaar krijgt de Fellow de mogelijkheid om een MBA te gaan doen aan een top Business School in Europa of de Verenigde Staten. Eventueel kan McKinsey de Fellow in uitzonderlijke gevallen ook helpen op een andere manier invulling te geven aan een jaar dat gewijd is aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Als de Fellow de eerste twee jaar succesvol heeft doorlopen komt hij of zij na de MBA terug als Associate.

Junior Associate
Na het afronden van een promotieonderzoek of na maximaal drie jaar werkervaring start iemand als Junior Associate. Een Junior Associate vervult binnen teams een vergelijkbare rol als een Fellow, maar maakt de stappen binnen het traject naar Associate sneller vanwege de ruimere werkervaring. Mocht het nodig zijn, dan is er de mogelijkheid een Mini-MBA Programma te doen dat helpt bij het opdoen van extra benodigde vaardigheden.

Associate
Heb iemand tussen de drie en zeven jaar werkervaring, dan kan hij of zij als Associate beginnen. In deze rol is men verantwoordelijk voor een steeds groter deel van het project. Daarnaast is het mogelijk mee te denken over de lange termijnontwikkeling van McKinsey’s cliënten en junior teamleden te coachen.

Engagement Manager
Na een periode van ongeveer twee jaar als Associate, wordt men Engagement Manager (projectleider). Deze coördineert de dagelijkse werkzaamheden en coacht teamgenoten. In deze functie wordt men uitgedaagd zijn of haar managersrol uit te bouwen, bijvoorbeeld door initiatieven te nemen in de kennisontwikkeling binnen verschillende ‘Industry practices’ of door mentor te worden van meer junior consultants.

Associate Principal
Na twee tot drie jaar als Engagement Manager te hebben gewerkt gaat men het pad op om als Principal (Partner) verkozen te worden. Dit is een tweejarig traject en dit wordt de rol van Associate Principal genoemd. In deze functie doet men in essentie hetzelfde als een Partner: meerdere projecten aansturen, onderhouden en relaties met bestaande en nieuwe cliënten ontwikkelen. Verder heeft de Associate Principal een leidende rol in de ontwikkeling en verspreiding van kennis, is verantwoordelijk voor de professionele groei van meerdere consultants en draagt bij aan het gezamenlijke bestuur van de Firma.

Partner
Als Partner is men mede eigenaar van de Firma en heeft in feite een vrije rol om eigen ondernemer te zijn en anderen te helpen bij hun ondernemerschap. De belangrijkste activiteiten van een Partner zijn: meerdere projecten aansturen, onderhouden en relaties met bestaande en nieuwe cliënten ontwikkelen. Verder heeft een Partner een leidende rol in de ontwikkeling en verspreiding van kennis, is verantwoordelijk voor de professionele groei van meerdere consultants en draagt bij aan het gezamenlijke bestuur van de Firma.


De meeste McKinsey consultants beginnen hun carrière als generalisten. Na een aantal jaar wordt het meer belangrijk om een diepe expertise te ontwikkelen in één of meer functionele gebieden of industries. Die specifieke ervaring hoeft niet per se iets te maken hebben met de ervaring die men voor McKinsey heeft opgedaan. De meeste McKinsey experts hebben hun expertise opgedaan door hun werk bij McKinsey, terwijl sommige consultants hun expertise ontwikkelt hebben binnen verschillende industries.

Sommige consultants komen binnen bij McKinsey omdat zij speciale kennis, ervaring of interesses hebben. Deze individuen worden zowel aangemoedigd hun vaardigheden binnen specifieke gebieden te behouden en te intensiveren, alswel hun algemene probleemoplossende en consultancy vaardigheden te ontwikkelen. Vanaf de functie als Projectleider wordt van alle consultants verwacht, dat zij zich specialiseren binnen een bepaalde industrie of competentiegebied.