Rijk besteedt 2,6 miljard aan consultants

Date: 17-04-2008
Source: Management en Consulting

In 2006 gaf de Rijksoverheid €2,6 miljard uit aan tijdelijk extern personeel. Daarvan ging 800 miljoen naar inhuur van consultants en ICT-diensten, voornamelijk bij Verkeer & Waterstaat, Defensie en de Belastingsdienst.

De ministeries investeerden €390 miljoen in adviezen. Er werd €650 miljoen uitgegeven aan uitzendkrachten. Dat blijkt uit een interne rapportage van het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid (RIB) van het ministerie van EZ.

Deze cijfers zijn schattingen, gebaseerd op de uitgaven van zes ministeries. De zes onderzochte ministeries kregen in 2006 samen 188,174 facturen voor de inhuur van tijdelijk personeel, meldt NRC Handelsblad.

Dit is het zoveelste kabinet op rij dat de inhuur van extern personeel wil minimaliseren. De geplande bezuinigingen op de Rijksoverheid van €750 miljoen mogen van PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst niet worden gecompenseerd met inhuur van meer consultants. Deze week nog werd bekend dat oud-campagneleider Dig Ishta wordt aangetrokken om de PvdA-ministers Cramer en Vogelaar te helpen. Ishta wordt via rijksoverheidsuitzendbureau Flexchange gedetacheerd tegen een tarief van €187,50 per uur.