Ordina koppelt bonus aan bedrijfsresultaat

Date: 14-07-2009
Source: Computable

Dienstverlener Ordina past de bonusregeling voor zijn medewerkers aan. Het bedrijf vindt dat de oude regeling niet voldoende 'meeademde met het bedrijfsresultaat van Ordina'. 'Als het bedrijf in de min terecht kwam, dan kon er bij de oude regeling toch een bonus worden uitgekeerd. De oude regelingen zijn gelijk gebleven, maar we hebben deze gekoppeld aan het bedrijfsresultaat', zegt een woordvoerster van het bedrijf.

Het afgelopen boekjaar maakte de dienstverlener een verlies van 81,1 miljoen euro. Dat kwam vooral door de divisie Business Process Outsourcing (BPO), die het bedrijf per 1 april overdroeg aan Centric. Deze resultaten zouden niet de directe aanleiding zijn geweest voor de verandering van de bonusregeling, zegt de woordvoerster. 'Maar we hebben in de huidige economische omstandigheden gemerkt dat de huidige regeling onvoldoende meeademt met het resultaat.'

Daarom heeft Ordina aan de bestaande regelingen een extra voorwaarde toegevoegd. De bonus die werknemers krijgen, is afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Die wordt meegenomen in de uiteindelijke berekening voor de bonus van de medewerker. De ICT dienstverlener stelt een minimaal bedrijfsresultaat vast, boven deze grens wordt de bonus uitgekeerd. Ook als het bedrijf winst maakt, kan het zijn dat er geen bonus wordt uitgekeerd als deze winst lager is dan de drempel.

Complex

Deze bonusregeling geldt met terugwerkende kracht voor 2009. Dat de regeling nu pas bekend wordt gemaakt komt door de diversiteit aan regelingen en de complexiteit van het geheel, aldus Ordina. Er wordt gewerkt aan een structurele regeling voor 2010 en verder. 'Deze afspraken moeten voor het einde van het jaar bij iedereen bekend zijn', schrijft de dienstverlener in een brief aan zijn medewerkers.

In de eerste drie maanden van 2009 daalde de omzet van het bedrijf licht met 4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet kwam uit op 151 miljoen euro, tegen 158 miljoen euro een jaar eerder.