Vooral NL verzet zich tegen verandering

Date: 10-07-2008
Source: Management en Consulting

Werknemers in Nederland laten zich moeizaam overhalen om mee te gaan met veranderingen. Binnen Europa en Noord-Amerika hebben Nederlandse managers de meeste moeite om de steun van hun mensen te winnen.

Dat blijkt uit het onderzoek Managing change successfully van de Economist Intelligence Unit, in opdracht van Celerant Consulting, onder senior executives in Europa en Noord Amerika. 

Gevraagd naar de grootste barrière voor het doorvoeren van een succesvolle verandering, geeft 71% van de Nederlandse leidinggevenden aan dat dit het krijgen van steun van werknemers is. Gemiddeld noemt ‘slechts’ 51% van de ondervraagden in het onderzoek deze factor als grootste barrière. 

Slechts 7% van de Nederlandse managers heeft er moeite mee om binnen het budget te blijven, tegenover een internationaal gemiddelde van 16%. Geld speelt amper een rol: slechts 8% van de ondervraagden geeft aan dat het afgelopen jaar veranderingstrajecten stuk zijn gelopen omdat er te weinig geld voor is uitgetrokken. Gemiddeld spenderen bedrijven 0,1% van de jaarlijkse omzet aan veranderingsprogramma’s. 

In het onderzoek is ook gevraagd naar de succesfactoren van geslaagde veranderingsprojecten in de afgelopen twaalf maanden. Hierbij scoren de Nederlandse ondervraagden wederom het laagst qua steun van de medewerkers: slechts 9% geeft aan dat dit heeft bijgedragen aan het succes van een verandering, tegenover 17% gemiddeld.

37% van de Nederlandse topmanagers is van plan de komende twaalf maanden meer uit te geven aan veranderingsinitiatieven dan het afgelopen jaar. Slechts 20% trekt minder geld uit voor verandering. De meest genoemde doelen van veranderingen zijn het verbeteren van de efficiency, kostenbesparing en voorbereiding voorbereiden van het bedrijf op toekomstige groei en uitdagingen. Nederlandse topmanagers zijn bovengemiddeld gefocust op efficiency.

Misschien is dat de reden van de bovengemiddelde weerstand van Nederlandse werknemers? Vivek Chaturvedi, directeur van Celerant Consulting Nederland: “Maar al te vaak wordt een veranderingsprogramma gezien als een excuus om mensen te ontslaan.”