KPMG: Bedrijven willen lagere ICT tarieven

Date: 11-02-2009
Source: Computable

Het merendeel van de Nederlandse bedrijven wil snijden in de ict-kosten. Dat doet ze door scherpere tarieven te onderhandelen, de ict-infrastructuur te standaardiseren en minder externe ICT'ers in te zetten. Grote projecten worden niet stilgelegd en nieuwe projecten worden kritisch bekeken. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG IT Advisory.

Zeventig procent van de Nederlandse bedrijven hoopt scherpere tarieven te kunnen bewerkstelligen bij leveranciers. Dit moet zorgen voor lagere ict-kosten. Uit onderzoek van KPMG IT Advisory blijkt dat het onderhandelen van scherpere tarieven de belangrijkste methode is voor bedrijven om kosten te besparen. Daarnaast willen ondernemingen de ict-infrastructuur verder standaardiseren. Ook wordt bezuinigd op de inhuur van extern personeel.

Bedrijven gaan verstandig om met bezuinigingen, zegt Jan de Boer, partner bij KPMG IT Advisory. "Er worden geen rigoureuze maatregelen genomen. Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat de IT-kostenreductieprogramma's strategisch doordacht zijn en breed worden gesteund." Er wordt volgens De Boer heel bewust gekeken hoe ICT kosten kan besparen. "ICT wordt niet gezien als kostenpost. De waardetoevoegende kant van ict wordt niet vergeten. Bedrijven willen bijvoorbeeld met ict de klantrelatie versterken."

Projecten

Nederlandse organisaties zeggen geen grote projecten stil te leggen om zo kosten te besparen. Wel kijken ze kritischer naar nieuwe projecten, die vaak vertraagd worden uitgevoerd. Bij eenderde van de respondenten vindt heroriëntatie en vertraging in de uitvoering plaats.

Zeventig procent van de bedrijven is nu bezig met het reduceren van de kosten. Tien procent verwacht op korte termijn maatregelen te treffen. Gemiddeld verlagen ondernemingen het ict-budget met tien procent. Het merendeel van de bedrijven geeft aan dat de kredietcrisis de aanleiding is voor de kostenbesparingen. Driekwart van de organisaties verwacht dat de verslechterde economische omstandigheden nog minimaal een jaar aanhouden.

Klik hier voor het bedrijfsprofiel van KPMG.