Investeren in IT wordt steeds belangrijker

Date: 30-07-2008
Source: Harvard Business Review

Investeringen in IT en nieuwe technologieën maken het bedrijfsleven significant competitiever dan het geval was tot het midden van de jaren '90. Dat constateren Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson, respectievelijk verbonden aan Harvard Business School en MIT Sloan School of Management. Ze onderzochten de prestaties van beursgenoteerde Amerikaanse ondernemingen in de periode 1960 tot 2005. De onderzoekers waren benieuwd naar de mate van concentratie in diverse sectoren en de turbulentie en spreiding van prestaties.

Het blijkt dat de mate van concentratie sinds de jaren '90 scherp is gestegen. De turbulentie (de verschuivingen op de ranglijst met marktaandelen) nam eveneens toe en er is sprake van een groter verschil tussen de best presterende en slechtst presterende ondernemingen. Het gezamenlijke marktaandeel van de 20 grootste bedrijven per sector stijgt sinds midden jaren '90 sterker in sectoren met een hoge IT-graad dan in sectoren met een lage IT-graad. De mate van turbulentie bedroeg in 2005 in sectoren met een hoge IT-graad ruim 12 en in sectoren met een lage IT-graad slechts 2. Het verschil tussen de best en slechtst presterende bedrijven bedraagt 50% (sectoren met hoge IT-graad) en 20% (sectoren met lage IT-graad).