Hiemstra & De Vries wint ROA Impact Prijs

Date: 29-06-2009
Source: Management en Consulting

De ROA Impact Prijs is gewonnen door Hiemstra & De Vries. Het Utrechtse adviesbureau kwam in opdracht van het ministerie van SZW met aanbevelingen voor schuldhulpsanering door gemeenten. Ook de door de ROA in samenwerking met MT georganiseerde publieksprijs gaat naar Hiemstra & De Vries.

De ROA Impact Prijs, een initiatief van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus, is een vakprijs voor organisatieadviseurs en opdrachtgevers. De jury beoordeelde twintig inzendingen op hun maatschappelijke impact voor de welvaart en het welzijn in Nederland. Vijf bureaus waren genomineerd: BMC, Squarewise, Van Vieren, Rijnconsult en Hiemstra & De Vries.

Nederland telt ruim 350,000 huishoudens met hoge schulden. Gemeenten proberen daar iets aan te doen, maar slechts 25% van hun projecten heeft resultaat. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg Hiemstra & De Vries, dat samenwerkte met Significant uit Barneveld, hoe dat percentage kan worden verhoogd.

Hiemstra & De Vries deed een kwantitatief breedteonderzoek onder 34 representatieve gemeenten en verrichtte ook een kwalitatief diepteonderzoek bij de vijf best en de vijf slechtst presterende gemeenten. Op basis van deze onderzoeken en op basis van contacten met betrokkenen uit het werkveld zijn aanbevelingen en concrete oplossingen aangedragen.

Het advies leidde ertoe dat gemeenten hun werkwijze nu al aanpassen en dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken een wettelijke zorgplicht schuldhulpverlening voor gemeenten gaat invoeren. Voor schuldenaren betekent dit dat zij voortaan in elke gemeente goed hulp kunnen krijgen. Maatschappelijk is dit relevant omdat schulden vaak samengaan met andere problemen. Het wegwerken van schulden leidt tot besparingen op andere soorten hulpverlening.

In de vakjury, die werd geleid door Hans Dijkstal, zaten Ewald Smits (hoofd-redacteur Management Team), Wessel Ganzevoort (hoogleraar Organisatie-dynamiek en Innovatie aan de UvA) en Jac Geurts (hoogleraar Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg).