Capgemini: category mangement kan beter

Date: 24-09-2008
Source: Food Magazine

Uit een internationaal onderzoek van consulting en outsourcing multinational Capgemini blijkt dat category management bij inkoopmanagers een belangrijk punt van verbetering is. Capgemini onderzocht negentig concerns in verschillende sectoren zoals de detailhandel. Voor meer dan een derde van de ondervraagde bedrijven staat de introductie van category management nog altijd hoog op de agenda. Dat is opmerkelijk, aangezien de discipline al circa 20 jaar bestaat.

Volgens de onderzoekers zijn er drie verklaringen voor deze vertraging: het is lastig om goede mensen te krijgen en behouden, verkooporganisaties hebben behoefte aan iets nieuws en de groeiende mondialisering zorgt voor toenemende veranderingsdruk. Van de Nederlandse supermarktbedrijven is Jumbo het meest actief op het gebied van category management. Toch laat Jumbo het primaire inkoopwerk door de Superunie doen. Hierdoor zou de Jumbo-formule in gevaar kunnen komen.

De Superunie zegt echter dat zijn leden verantwoordelijk zijn voor het behouden van hun formule. Daarnaast is de dominante positie van Albert Heijn op de markt van invloed op de verschuiving van de macht naar de industrie. Door meer category management kunnen de leveranciers machtiger worden.