Behoefte aan consultancy neemt toe

Date: 03-07-2008
Source: Management en Consulting

80% van de executives verwacht dat er de komende drie jaar substantiële veranderingen in hun business optreden. 2 jaar geleden was dit nog ‘slechts’ 65%.

Dat blijkt uit IBM’s Global CEO Study: the enterprise of the future, waarvoor 1130 CEO’s en senior managers (profit en overheid) werden geënquêteerd.

Er zijn nog meer aanwijzingen dat de behoefte aan organisatieadvies en ‘veranderconsultants’ toeneemt. Uit de studie blijkt dat de ‘veranderingskloof’ – de kloof tussen de behoefte van executives aan verandering en hun vermogen om die verandering te managen – drie keer zo groot is als in 2006. Het aantal veranderingsinitiatieven dat als weinig of niet succesvol wordt beoordeeld, is met 60% gestegen ten opzichte van twee jaar geleden.