Atos: bereik van kranten websites stijgt

Date: 24-09-2008
Source: Media Facts

In de eerste helft van 2008 is het bezoek aan krantensites toegenomen met 38%. Dat is becijferd door Cebuco. De krantensites werden maandelijks bezocht door 6,3 miljoen mensen. De website van de Telegraaf heeft het grootste bereik in Nederland. De best bezochte nieuwssite is echter Nu.nl.

Atos Consulting heeft onderzoek verricht naar manieren om het bezoek aan krantensites te stimuleren. De doorslaggevende factor bij het gebruik van krantensites is het gebruiksgemak, gevolgd door de mate van behoeftevervulling. De attitude ten opzichte van de papieren versie, ofwel een positieve merkbeleving van een krant, is een extra stimulans om de website te bezoeken. 66% van de ondervraagde krantensitebezoekers is tevreden over de site. Van de groep ontevreden gebruikers is de helft niet te spreken over het gebruiksgemak.

De sites van landelijke kranten scoren hoger qua tevredenheid dan die van regionale kranten. Mannen bezoeken de sites vooral om meer kennis te vergaren op het gebied van buitenlandnieuws, financieelnieuws en sportnieuws. Vrouwen bezoeken de sites vooral ter ontspanning en hebben meer interesse in weer & verkeer, familieberichten en show- en entertainmentnieuws.