Adviesbureaus voorspellen saneringen

Date: 07-08-2008
Source: De Volkskrant

Adviseurs van internationale consultantsbureaus voorspellen een ronde van saneringen in het bedrijfsleven. Door de kreditcrisis en economische tegenwind voelen bedrijven zich genoodzaakt kosten te besparen. Vooral bij personeel, kantoorruimte en overhead proberen bedrijven te bezuinigen.

Dat zeggen directieleden van de consultantsbureaus PricewaterhouseCoopers (PwC) en Deloitte. "Door de economische tegenwind is er weer een grote behoefte aan adviezen op saneringsgebied" zegt bestuurslid Robert Swaak van PwC. "In plaats van adviezen om te groeien, stappen we over op adviezen om te snoeien" zegt partner Leon pieters van Deloitte (klik hier voor volledig nieuwsbericht).

In de jaren 2004 tot en met 2007 hebben de internationale adviesbureaus veel geld verdiend aan fusies en overnames. Door de lage rente konden bedrijven goedkoop geld lenen om een overname te doen. In Nederland werden diverse bedrijven opgekocht. De overname van ABN Amro door het bankentrio RBS, Santander en Fortis was een veelbesproken voorbeeld.

Door de kredietcrisis is de overnamemarkt nagenoeg opgedroogd, constateren de adviesbureaus. Saneringsopdrachten komen daarvoor in de plaats. Vooral in Groot-Brittanie is al een toename van saneringsopdrachten te zien. In Nederland, waar de economie in 2007 nog fors groeide, zijn grote reorganisaties nog achterwege gebleven.

In Nederland zien we nog geen toename van saneringsopdrachten, zegt adviseur Kees Rippen van Berenschot. "Dit is een vertragingseffect". Er zullen klappen vallen, zegt hij, maar het is nog niet duidelijk hoe hard en wanneer. "De consultancybranche is hevig conjuctuurgebonden" zegt Rippen. Berenschot zelf is dat minder omdat het ook veel opdrachten voor de overheid doet. Maar in de regel volgen organisatieadviesbureaus altijd de conjuctuur".

De adviseurs kunnen niet zeggen bij wijlke bedrijven ze saneringsoperaties in voorbereiding hebben. Maar het is te verwachten dat juist bedrijven die een grote overname hebben gedaan, met reorganisaties bezig zijn. Zo tracht Fortis bij de overname van ABN Amro het aantal kantoren en personeelsleden te beperken.