Computable 100: Beste ICT Bedrijven van 2007

Het blad Computable 100 publiceert jaarlijks de lijst "Computable 100: 100 Krachtigste ICT-Bedrijven van Nederland". De volledige lijst richt zich op ICT dienstverleners. Hieronder vind je een overzicht van ICT consultancy bedrijven in de Top 100 van 2007.

#ICT Adviesbureau 
 1 (2) IBM
 2 (5) Capgemini
 3 (9) SAP
 4 (10) Oracle
 5 (13) Atos Origin
 6 (14) Ordina
 7 (15) Logica
 8 (17) Accenture
 9 (19) Getronics
 10 (21) VX Company


 

 

 

 

 

 

 

De eerste kolom laat de ranking specifiek zien voor ICT consultancy bedrijven. De algehele ranking in de Computable Top 100 van 2007 staat tussen haakjes.

De ranking is als volgt berekend. Er zijn twee variablen: financiën en imago. De financiële score van een bedrijf is gebaseerd op drie factoren: de winstgevendheid van een bedrijf (bedrijfsresultaat gedeeld door de omzet), de solvabiliteit (verhouding tussen eigen en vreemd vermogen) en de omzet per werknemer. De imago score van een bedrijf is gebaseerd op drie factoren: scores op meest geliefde zakenpartner, meest innovatieve bedrijf en beste werkgever. De eindlijst van krachtigste bedrijven is dus gebaseerd op financiële gezondheid en op imago.

Onderzoek Kanttekeningen

Wanneer we bovenstaande informatie interpreteren is het van belang te realiseren dat de ranking van Computable ICT bedrijven vergelijkt. Ten eerste, er is een grijs gebied tussen ICT consultancy en ICT dienstverlening, waardoor het lastig is om consultancy bedrijven te filteren uit de totale Top 100. Ten tweede, een bedrijf wordt in de ranking gewaardeerd als een geheel, terwijl de consultancy tak vaak een gedeelte is van het bedrijf. Het is dus van belang dat men voorzichtig is met onderlinge vergelijkenen.