Bedrijfsprofiel DOC Advies

www.docadvies.nl

DOC Advies - Historie

Start 2001
DOC Advies is in juni 2001 opgericht door Mark Elstgeest en Frank van Berkel. Voor de start van DOC Advies was Mark leidinggevende in diverse functies, Frank werkte als consultant. Klantcontacten was wat hen bond: Mark op het gebied van Customer Care, Frank in het adviseren over klantgerichtheid van organisaties. Kernidee was het oprichten van een organisatieadviesbureau, waar het vooral leuk is om voor te werken en voor klanten om mee te werken. De naam DOC (Drivers Of Change) Advies staat voor het aanjagen van veranderingen, waarin ondanks de Engelse naam, toch het Nederlandse pragmatisme doorklinkt. 

Uitbreiding medewerkers en dienstenpakket
In de afgelopen jaren hebben Frank en Mark het bedrijf uitgebouwd tot een succesvol bureau met inmiddels een kleine 20 medewerkers in dienst. Eind 2006 is Bas Wijnen als derde partner van DOC Advies toegetreden. 

Met de uitbreiding van het team is ook het dienstenpakket verbreed. Naast project- en programmamanagement en procesoptimalisatie is de laatste jaren meer nadruk komen te liggen op Performance Management en het begeleiden van complexe verandertrajecten, waarin tevens coaching en teamontwikkeling een belangrijke rol spelen.

Ambitie
DOC Advies heeft de ambitie uit te groeien tot zo'n 40 fte in 2014. De grootte van DOC Advies maakt het mogelijk een hoog professioneel niveau te realiseren, terwijl het bureau nog klein genoeg is om gezelligheid, korte lijnen, een informele sfeer en een mooi teamgevoel te hebben. 


Visie en werkwijze

Een blijvende verandering in uw organisatie? Veranderingen gericht op het verbeteren van kwaliteit en het verlagen van kosten? Dat realiseren onze enthousiaste en betrokken adviseurs bij hun klanten. Hoe ze dat doen? 

Kern van onze dienstverlening is een aanpak waarin wij in alle fasen van een verandertraject aandacht besteden aan zowel harde als zachte aspecten van verandering. Wij geloven, als basis voor succesvolle verandering, in integraliteit en een positieve grondhouding. Deze aanpak komt tot uiting in ons 7 drivers of change-model. 

Ik, Wij, Hij, Leiderschap
Vier aspecten staan in dit verandermodel centraal: Ik, Wij, Het en Leiderschap. Het is onze overtuiging dat in een succesvol verandertraject de Het-kant in balans is met het Ik en Wij. Leiderschap vormt de verbindende factor. 

Ik: Het Ik draait om wat een medewerker persoonlijk drijft. Wat houdt hem bezig?
     Wat is zijn rol binnen het verandertraject, en wat is zijn eigen verantwoordelijkheid hierin? 

Wij: De normen en waarden in een organisatie of team, over teamontwikkeling en cultuuraspecten

Het: Het-aspecten zijn processen en procedures, begrotingen, informatiesystemen et cetera.
       Het gaat om meetbare en tastbare zaken. 

Leiderschap: de kracht die de Ik-, Wij- en Het-aspecten van de verandering samenbrengt. 

Drie fasen van verandering
Verandertrajecten bestaan uit drie hoofdfasen: de Hoe-, Doe- en Benefits-fase. Hoe en Doe zijn fasen die vrijwel iedereen herkent en bewust doorloopt. De Benefits-fase daarentegen is een fase waarvan veel organisaties zich niet bewust zijn. Deze is echter cruciaal voor het realiseren van doelen en het beklijven van de verandering. 

Hoe: In de Hoe-fase richten we ons op de probleemdefinitie en oplossingsrichtingen. We beantwoorden vragen als: hoe maakt u uw organisatie sneller, beter en efficiënter? Hoe vertalen we de strategie in SMART doelstellingen? En: hoe ziet de ideale organisatiestructuur eruit? 

Doe: Na besluitvorming over de verandering, staat de implementatie centraal in de Doe-fase. 

Benefits: In de Benefits-fase vindt de borging van de verandering plaats en realiseren we daadwerkelijk de beoogde voordelen. Coaching & Teamontwikkeling zetten we in om te zorgen dat uw medewerkers op de nieuwe manier gaan werken. 

Doc Advies - Leiderschap


Kijk voor meer informatie op www.docadvies.nl

DOC Advies Nieuwsbrief: stuur een mail naar info@docadvies.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:0A000126:SSL routines::unexpected eof while reading in /mnt/web321/a2/10/51619810/htdocs/includes/content.php on line 353